.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Lubuski Szlak Wina i Miodu Wirtualnie i Realnie

 
Czas na przeczytanie
1 minute
Przeczytałeś
Sierpień 16, 2023 - 11:05
Posted in:
0 comments

W panoramie sferycznej 360°

O projekcie
 
Głównym celem realizacji projektu jest stworzenie i wykorzystanie innowacyjnego systemu wirtualnych rozwiązań na rzecz zwiększenia dostępności oferty turystycznej Województwa Lubuskiego oraz promocji produktów turystycznych oferowanych przez lubuskie podmioty w ramach Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu.
 
Projekt obejmuje stworzenie bezpłatnej aplikacji internetowej (ogólnodostępnej
w sieci), wykorzystującej panoramy sferyczne 360°.
 
Co zrobimy
 
W ramach projektu planujemy:
 
*wykonanie 78 panoram 360 stopni w miejscach / obiektach związanych z Lubuskim Szlakiem Wina i Miodu,
 
*wykonanie filmów 360 stopni, będących relacją z Winobrania,
 
*przygotowanie – na bazie panoram, filmów, tekstów oraz nagrań audio – aplikacji WEB (dostępnej na stronach internetowych),
 
*stworzenie podstrony z quizem nt. Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu,
 
*działania informacyjno-promocyjne, zakup gogli VR wraz z oprogramowaniem do wirtualnej prezentacji Szlaku
 
Po co to robimy
 
Wykorzystanie nowych narzędzi online oraz aktualizacja informacji dotyczących obiektów na Lubuskim Szlaku Wina i Miodu posłuży do nowoczesnej promocji za pomocą wirtualnych spacerów po obiektach Szlaku.
 
Aplikacja dostępna będzie zarówno na portalu turystycznym lubuskiego www.lubuskie.travel.pl, na stronie Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu www.szlakwinaimiodu.pl, na stronie LOTUR-u www.lotur.eu, a także na nowo tworzonym portalu www.lubuskie360.pl, gdzie pokazane są w formie wirtualnego spaceru miasta i atrakcje turystyczne regionu.
 
Dla kogo to robimy
 
Grupę docelową w projekcie należy rozpatrywać w dwóch aspektach:
 
1. Potencjalni turyści – osoby z Polski i zagranicy, zainteresowane poznawaniem atrakcji turystycznych regionu oraz produktów regionalnych, poszukujące pomysłów na ciekawy wyjazd, w tym w szczególności miłośnicy enoturystyki. Warto podkreślić, że dzięki zaplanowanym rozwiązaniom i sposobom prezentacji treści do grupy docelowej będą należały również osoby z niepełnosprawnościami (narządu ruchu, wzroku, słuchu)
 
2. Lubuscy przedsiębiorcy oraz osoby z regionu zaangażowane w rozwój i promocję turystyki, którzy uzyskają nowe kompetencje technologiczne oraz nowoczesne narzędzie do promocji i komercjalizacji regionalnych produktów turystycznych.
 
Wartość projektu 159 892,00 dofinansowanie z MSiT 143 832,00